ลำดับ. บริษัทหลักทรัพย์ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล์แอดเดรส
1 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) สนทนาวุฒิ รัชตระกูล  02 684 8798 res@aira.co.th
2 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล 02 680 1220 apinat@asiaplus.co.th
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) อภิณัฐ คำจิ่ม 02 680 1281 apinat@asiaplus.co.th
4 บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด (มหาชน) ปัณณวิชย์ ฤทธาสิรินันท์ 02 508 1567 Ext. 3200-3203  research@aslsecurities.com
5 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล 02 618 1342 prasit@bualuang.co.th
6 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) นภนต์ ใจแสน 0 2618 1349 napon.jai@bualuang.co.th
7 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ดิษฐนพ วัธนเวคิน 02-287-6000 Ext. 5791 Dithanop.vattanawakin@th.nomura.com
8 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด กิติชาญ ศิริสุขอาชา 02 761 9232  kitichan.si@cgs-cimb.com
9 CLSA Securities (Thailand) Company Limited นันทิกา เวียงเพิ่ม  02 257 4649 nantika.wiangphoem@clsa.com
10 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บุณยกร อมรสังข์ 02 205 7000 Ext.4403 boonyakorn.am@countrygroup.co.th
11 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ธนิยะ เกวลี 02 614 6219 thaniya.kevalee@credit-suisse.com 
12 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) นฤดม มุจจลินทร์กูล 02 611 3566  naruedom.muj@fssia.com
13 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) รัตนา ลีนุพงษ์ 02 658 5787 rattanal@ivglobal.co.th
14 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ 02 684 2679 kae.pornpunnarath@jpmorgan.com
15 บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ 02 796 0058 pisut.n@kasikornsecurities.com
16 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ปิยะธิดา สนธิสมบัติ 02 624 6274 piyathidas@ktzmico.com
17 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์  081 840 0363 suttatip@kimeng.co.th
18 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ปฏิภาค นวาวัตน์ 02 659 7000 Ext. 5003 phatipak.navawatana@krungsrisecurities.com
19 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด แจ๊คการีน นาม 02 648 1126  jacqueline.n@ktbst.co.th
20 บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ปฐมพล เหล่าวิระยะศักดิ์ 02 695 6289 pathompoll@ktzmico.com
21 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กวี มานิตสุภวงษ์ 02 055 5144 kawee.ma@lhsec.co.th
22 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) วริศรา เด่นวรลักษณ์ 02 694 7774  Bo.Denworalak@macquarie.com
23 Kiatnakin Phatra Securities Public Company Limited ฐิติเทพ นพเกตุ 02 305 9198 thitithep@phatrasecurities.com
24 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สยาม ติยานนท์ 02 268 0999 Ext. 483 siam@phillip.co.th
25 Pi Securities Company Limited บุณยกร อมรสังข์ 02 205 7000 Ext. 4403  boonyakorn.am@pi.financial
26 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด กิตติสร พฤติภัทร  02 949 1007 kittisorn.pruitipat@scb.co.th
27 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) รตา ลิ้มสุทธิวันภูมิ 02 779 9000  rata.lim@thanachartsec.co.th
28 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Foreign Investment) อุมาพร เดชาวิจิตร  02 633 7405 umapornd@tisco.co.th
29 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มนชัย มกรานุรักษ์ 02 633 6466 monchaim@dbtisco.com 
30 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด อัญชลินทร์ เจริญพิทย์ 02 633 6478  anchalinc@tisco.co.th
31 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เกษ ตวงทอง 02 088 9344  kate@trinitythai.com
32 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พีระวัฒน์ เด่นธนานันต์ 02 659 8000 Ext. 8300, 8305 peerawat@uobkayhian.co.th
33 บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ถกล บรรจงรักษ์ 02 009 8067 thakol.b@yuanta.co.th