ลำดับ. บริษัทหลักทรัพย์ รายชื่อ เบอร์โทรติดต่อ อีเมล์แอดเดรส
1 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) ปฏิภาณ เต็งไตรสรณ์ 02 684 8793 patipan@aira.co.th
2 บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) ชวิศ หวังมุทิตากุล 02 836 0196 chawit.w@aecs.com
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) กวี มานิตสุภวงษ์ 02 680 1220 kawee@asiaplus.co.th
4 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด สุกัญญา ลีลาวีระชัย 02 680 5331 sukanya.le@asiawealth.co.th
5 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ประสิทธิ์ สุจิรวรกุล 02 618 1342 prasit@bualuang.co.th
6 บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ดิษฐนพ วัธนเวคิน 02 638 5791 dithanop.vattanawakin@th.nomura.com
7 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด พิสุทธิ์ งามวิจิตวงศ์ 02 657 9226 pisut.ng@cimb.com
8 CLSA Securities (Thailand) Ltd. สุชาติ เตชะโพธิ์ไทร 02 257 4632 suchart.techaposai@clsa.com
9 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พัชรินทร์ วัฒนาแก้วศรีเพ๊ชร 02 205 7000 ต่อ 4407 putcharin.wa@countrygroup.co.th
10 บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำกัด ธนิยะ เกวลี 02 614 6219 thaniya.kevalee@credit-suisse.com
11 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด วสุ มัทนพจนารถ 02 657 7826 wasum@th.dbsvickers.com
12 Finansia Syrus Securities Co., Ltd. (BNP Paribas) ยุวนีย์ พรหมาภรณ์ 02 611 3554 yuwanee.pro@fssia.com
13 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) พรสุข อมรวดีกุล 02 646 9964 pornsooka@fnsyrus.com
14 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) รัตนา ลีนุพงษ์ 02 658 5787 rattanal@ivglobal.co.th
15 บริษัทหลักทรัพย์ เจพีมอร์แกน (ประเทศไทย) จำกัด จักรพันธ์ พรพรรณรัตน์ 02 684 2679 kae.pornpunnarath@jpmorgan.com
16 บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จำกัด ถกล บรรจงรักษ์ 02 680 2111 thakol@kktrade.co.th
17 บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) วรพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์ 02 659 7000 ต่อ 5016 worrapong.tuntiwutthipong@krungsrisecurities.com
18 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) ชาลินี คงเมือง 02 694 7993 chalinee.congmuang@macquarie.com
19 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สุทธาทิพย์ พีรทรัพย์ 081 840 0363 suttatip@kimeng.co.th
20 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ฐิติเทพ นพเกตุ 02 305 9198 thitithep@phatrasecurities.com
21 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สยาม ติยานนท์ 02 268 0999 ต่อ 483 siam@phillip.co.th
22 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอสบี โอเอส เค จากัด (มหาชน) วนิดา ไกสเล่อร์ 02 862 9748 wanida.ge@th.oskgroup.com
23 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด ปฏิภาค นวาวัตน์ 02 949 1007 phatipak.navawatana@scb.co.th
24 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) เกวลี ทองสมอางค์ 02 617 4975 kalvalee.tho@thanachartsec.co.th
25 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด มนชัย มกรานุรักษ์ 02 633 6466 monchaim@dbtisco.com
26 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด เกษ ตวงทอง 02 801 9344 kate@trinitythai.com
27 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด Youssef Abboud 02 613 5752 youssef.abboud@ubs.com
28 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธัญญา สุทวีปราโมชานนท์ 02 659 8031 thunya@uobkayhian.co.th