SET: MAJOR

19.80 บาท

+0.10 (0.51%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 19.70
  • ราคาเปิด: 19.90
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,896,600
  • มูลค่า ('000 บาท'): 57,560
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 19.70 / 597,200
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 19.80 / 99,900
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 19.70 - 20.10
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 17.90 - 26.25