SET: MAJOR

21.70 บาท

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 21.70
  • ราคาเปิด: -
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
  • มูลค่า ('000 บาท'): 0
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 21.70 / 100
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 21.60 / 2,300
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: - - -
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 17.90 - 25.75