SET: MAJOR

14.80 บาท

+0.10 (0.68%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 14.70
  • ราคาเปิด: 14.70
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,078,900
  • มูลค่า ('000 บาท'): 30,235
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 14.70 / 53,200
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 14.80 / 8,800
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.30 - 14.80
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.20 - 30.00