SET: MAJOR

15.20 บาท

-0.10 (-0.65%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 15.30
  • ราคาเปิด: 15.00
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 14,995,000
  • มูลค่า ('000 บาท'): 231,128
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 15.10 / 359,300
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 15.20 / 9,700
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.50 - 16.20
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.20 - 30.75