SET: MAJOR

16.10 บาท

+0.30 (1.90%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 15.80
  • ราคาเปิด: 15.80
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,368,800
  • มูลค่า ('000 บาท'): 37,641
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 16.10 / 32,500
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 16.20 / 158,000
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 15.60 - 16.10
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.20 - 25.75