SET: MAJOR

19.20 บาท

-0.80 (-4.00%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 20.00
  • ราคาเปิด: 20.00
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 11,713,905
  • มูลค่า ('000 บาท'): 227,407
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 19.20 / 236,800
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 19.30 / 63,900
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 19.20 - 20.00
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 18.00 - 23.40