บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.2545 โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งคาราโอเกะและลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ และธุรกิจสื่อภาพยนตร์

จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ผ่านมาเสริมสร้างให้บริษัทก้าวสู่ความเป็น “สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับชีวิต คนรุ่นใหม่” (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider) บริษัทพัฒนาและสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ จึงนำมาสู่ “การร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก” (Sharing the world’s best entertainment dreams)

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย