บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2538 และจดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมปี พ.ศ.2545 โดยมีธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ ธุรกิจโบว์ลิ่งคาราโอเกะและลานสเก็ตน้ำแข็ง ธุรกิจให้บริการสื่อโฆษณา ธุรกิจพื้นที่ให้เช่าและบริการ และธุรกิจสื่อภาพยนตร์

จากการเติบโตธุรกิจอย่างรวดเร็วในระยะเวลาที่ผ่านมาเสริมสร้างให้บริษัทฯ ก้าวสู่ความเป็น "สุดยอดเมืองหนังระดับโลกและศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับชีวิตคนรุ่นใหม่" (The World’s Best Cinema and Total Lifestyle Entertainment Complex Provider) และจากการที่บริษัทพัฒนาและสรรหาสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ จึงนำมาสู่ "การร่วมสร้างฝันบันเทิงระดับโลก" (Sharing the world’s best entertainment dreams)

บริษัท เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ของประเทศไทย

เพื่อต่อยอดธุรกิจบันเทิงให้ครบวงจร บริษัทฯ ได้ร่วมลงทุนในธุรกิจต่างๆ มีรายละเอียด ณ สิ้นปี 2560 ดังนี้

ร้อยละ 25.65

บมจ. สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ดำเนินธุรกิจพัฒนาและบริหารศูนย์การค้าประเภทศูนย์การค้าแบบเปิดไลฟ์สไตล์มอลล์

ร้อยละ 40

บจ. ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ดำเนินธุรกิจให้บริการตัวแทนจำหน่ายบัตรแก่ผู้จัดงานแสดงต่างๆ

ร้อยละ 33

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ไลฟ์สไตล์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่และให้บริการด้านสาธารณูปโภค

ร้อยละ 92.46

บมจ. เอ็มพิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนท์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาและจัดจำหน่ายภาพยนตร์

ร้อยละ 0.21

บจ. พีวีอาร์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดแสดงภาพยนตร์ในประเทศอินเดีย

ร้อยละ 69.97

บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (แคมโบเดีย) โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์และธุรกิจโบว์ลิ่งที่ประเทศกัมพูชา

ร้อยละ 59.98

บจ. เมเจอร์ แพลตินั่ม ซีนีเพล็กซ์ (ลาว) โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ดำเนินธุรกิจโรงภาพยนตร์ที่ประเทศลาว

ร้อยละ 49.00

บจ. ซีเจ เมเจอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ โดยมีสัดส่วนการลงทุน

ดำเนินธุรกิจการผลิตและจำหน่ายภาพยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศ