SET: MAJOR

24.90 บาท

+0.50 (2.05%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 24.40
  • ราคาเปิด: 24.80
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,632,200
  • มูลค่า ('000 บาท'): 40,605
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 24.80 / 26,700
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 24.90 / 36,100
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 24.70 - 25.25
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.20 - 29.75