SET: MAJOR

25.00 บาท

+0.30 (1.21%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 24.70
  • ราคาเปิด: 24.40
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 3,244,700
  • มูลค่า ('000 บาท'): 80,853
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 24.90 / 7,600
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 25.00 / 427,400
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 24.40 - 25.50
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.20 - 30.75