SET: MAJOR

21.20 บาท

-0.90 (-4.07%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 22.10
  • ราคาเปิด: 21.60
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 4,694,500
  • มูลค่า ('000 บาท'): 100,063
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 21.20 / 107,900
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 21.30 / 252,600
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 20.80 - 21.70
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.70 - 30.75