SET: MAJOR

23.80 บาท

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 23.80
  • ราคาเปิด: 23.80
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,184,000
  • มูลค่า ('000 บาท'): 28,118
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 23.70 / 4,300
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 23.80 / 311,600
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 23.60 - 23.80
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 23.20 - 33.50