SET: MAJOR

24.20 บาท

+0.20 (0.83%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 24.00
  • ราคาเปิด: 24.00
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,670,100
  • มูลค่า ('000 บาท'): 64,384
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 24.20 / 51,000
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 24.30 / 200
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 23.70 - 24.40
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.20 - 30.75