SET: MAJOR

27.00 บาท

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 27.00
  • ราคาเปิด: 27.00
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 5,109,700
  • มูลค่า ('000 บาท'): 137,975
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 26.75 / 356,200
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 27.00 / 119,100
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 26.75 - 27.25
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.20 - 29.75