SET: MAJOR

22.30 บาท

-0.20 (-0.89%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 22.50
  • ราคาเปิด: 22.30
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 756,200
  • มูลค่า ('000 บาท'): 16,740
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 22.10 / 16,000
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 22.20 / 10,200
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 22.00 - 22.40
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 21.00 - 30.50