SET: MAJOR

29.00 บาท

- (-%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 29.00
  • ราคาเปิด: -
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): -
  • มูลค่า ('000 บาท'): 0
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): - / 2,700
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): - / 5,800
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: - - -
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 20.20 - 30.25