SET: MAJOR

12.90 บาท

-0.10 (-0.77%)

ปรับปรุงเมื่อ:

  • วันก่อนหน้า: 13.00
  • ราคาเปิด: 13.20
  • ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 2,215,100
  • มูลค่า ('000 บาท'): 28,900
  • ราคาเสนอซื้อ/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 12.90 / 778,400
  • ราคาเสนอขาย/ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 13.00 / 210,300
  • ช่วงราคาระหว่างวัน: 12.90 - 13.40
  • ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 11.20 - 30.75