กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2560

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษาให้มูลนิธิไทยรัฐ

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา จำนวน 200,000 บาท ให้กับ มูลนิธิไทยรัฐ ผ่าน สราวุธ วัชรพล บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นำไปช่วยเหลือสังคมต่อไป

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิต

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้สนใจร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อช่วยเป็นช่องทางในการจัดหาโลหิตให้แก่สภากาชาดไทยในการเตรียมความพร้อมไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลนเลือดในอนาคต

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการฉายภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง พรจากฟ้า สมทบ มูลนิธิชัยพัฒนา

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร และ นิธิ พัฒนภักดี รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับองค์กรภาคเอกชน มอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการฉายภาพยนตร์โฆษณา เรื่อง พรจากฟ้า เพื่อสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา จำนวน 1,700,000 บาท โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติรับมอบเงินบริจาค ณ สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ โครงการ ฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ โครงการฮีโร่ สานฝัน ปันรัก เพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นำน้องๆ จากเยาวชนช้างเผือก จำนวน 25 คน เข้าชมภาพยนตร์เรื่อง “The Boss Baby” ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กด้อยโอกาสและเด็กกำพร้าที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอล ก่อนเดินทางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและกีฬา ณ ประเทศอังกฤษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้กล้าแสดงออก สร้างความรักสามัคคี สร้างความปรองดอง ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อห่างไกลยาเสพติดทุกชนิด เป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อนำไปพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ดอยคำ จัด “โครงการรวมพลังถวายความภักดี” ชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จัด “โครงการรวมพลังถวายความภักดี” เปิดสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวนทั้งสิ้น ๙๙,๙๙๙ ดอก จากวัสดุธรรมชาติ ณ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป 19 สาขา ในกรุงเทพฯ

คณะผู้บริหารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ เมรุมาศจำลอง

วิชา พูลวรลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมถวายดอกไม้จันทน์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เมรุมาศจำลอง ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริการอาหารและน้ำดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 3 จุด ได้แก่ วัดธาตุทอง วัดเสมียนนารี และวัดปทุมวนาราม

กิจกรรม มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ปี 2560

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ (Major Care Foundation) ซึ่งได้ก่อตั้งจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะกุศล ในปี 2555 เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของน้องๆ คนพิการ และผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสในสังคม โดยมุ่งเน้นการมอบโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้ เติมเต็มประสบการณ์นอกห้องเรียน สร้างสรรค์พัฒนาการ สร้างแรงบันดาลใจให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม โดยมีเป้าหมายการดำเนินงานของมูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก คือ

1. กิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” ทางมูลนิธิฯ จะนำน้อง ๆ ที่ด้อยโอกาส อายุ 6-18 ปี เข้าชมภาพยนตร์ปีละ 34,000 คน และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ด้อยโอกาส จากระยะเวลา 5 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกกว้าง สร้างรอยยิ้ม” นำน้องๆ ด้อยโอกาสเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 180,940 คน และนำผู้สูงอายุเข้าชมภาพยนตร์แล้ว 28,204 คน

2. กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลและพิธีมอบทุนการศึกษา “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” แนวทางการให้โอกาสทางการศึกษา ด้วยการคัดเลือกจากเรียงความของน้องๆ หลังจากได้เข้าชมภาพยนตร์รอบพิเศษ และได้ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านตัวอักษรที่ร้อยเรียงมาจากความรู้สึกของน้องๆ มอบเป็นทุนการศึกษาประจำปี ปีละ 20 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้กับน้องๆ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มน้องๆ ด้อยโอกาส และกลุ่มน้องๆ พิการที่บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา รวมมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 4 ปี รวม 80 ทุน

ปี 2560 มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ จัดกิจกรรม “มาเติมรอยยิ้ม ให้เต็มหัวใจ” การแข่งขันโบว์ลิ่ง ชิงถ้วยรางวัลและของรางวัล พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ด้อยโอกาส ณ บลูโอ ริธึม แอนด์ โบว์ล ชั้น 5 พารากอน ซีนีเพล็กซ์ รายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิฯ

3. กิจกรรม “การจัดทำและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้” ปีที่ 2 มอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้องๆ ด้อยโอกาส และเป็นโรงเรียนศูนย์กลางของชุมชน ปีละ 10 โรงเรียน 10 จังหวัด เพื่อน้องๆ จะได้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยมีคุณครูเป็นผู้ชี้แนะผ่านภาพยนตร์ การ์ตูน และสารคดีที่จะเป็นสื่อกลางเพื่อช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านความคิดและก่อให้เกิดแรงบันดาลใจดีๆ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตได้ โดยมูลนิธิฯ จะคัดสรรดีวีดีสร้างสรรค์ที่ให้ข้อคิดแรงบันดาลใจสำหรับน้องๆ ส่งให้อย่างต่อเนื่อง จากระยะเวลา 2 ปี มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้จัดทำและส่งมอบห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนไปแล้ว 21 โรงเรียน 21 จังหวัด

นอกจากนี้ มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “Major Care Mini Marathon 2017 Run with Care” ภายใต้แนวคิด “ทุกก้าวที่วิ่ง ให้น้องได้ก้าวไกล” ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณลานหน้าห้องสมุดประชาชน สวนลุมพินี เพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน โดยรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปเป็นทุนการศึกษาและสร้างห้องหนังเพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน

มูลนิธิ เมเจอร์ แคร์ ไม่หยุดที่จะสร้างสรรค์และเดินหน้าส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ให้กับสังคมต่อไป และยังคงขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น พร้อมจะเข้าถึงในทุกพื้นที่ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ด้วยแรงบันดาลใจ ความรู้ ความสุข และรอยยิ้มตลอดไป