บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจจัดจำหน่ายภาพยนตร์โดยการถือหุ้นร้อยละ 92.46 ใน บมจ. เอ็มพิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นตรงในบริษัท เอ็มพิคเจอร์ส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์เข้าโรงภาพยนตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ณ สิ้นปี 2560 บริษัท มีบริษัทย่อยภายใต้ธุรกิจสื่อภาพยนตร์ ดังนี้

บจ.เอ็ม พิคเจอร์ส
ร้อยละ 92.46

จัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทย ทั้งจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

บจ.เอ็ม เทอร์ตี้ไนน์
ร้อยละ 92.46

ผลิตภาพยนตร์ไทย

บจ.เอ็มวีดี
ร้อยละ 92.46

จัดหาและซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่างประเทศและภาพยนตร์ไทย จัดทำในรูปแบบวีซีดี ดีวีดี และบลูเรย์

บจ.แปซิฟิคมีเดียเซลล์
ร้อยละ 1.91

จัดจำหน่าย ให้เช่าแผ่นซีดี แผ่นวีดีทัศน์ เกี่ยวกับภาพยนตร์ ละคร รายการโทรทัศน์ เพลง ดนตรี เกมส์ (บริษัทย่อยของบริษัท เอ็มวีดี จำกัด)

บจ.ทาเลนต์ วัน
ร้อยละ 83.22

พิมพ์, จัดจำหน่ายพ็อคเกตบุ๊ค และผลิตภาพยนตร์ไทย

บจ.เมตาคอกนิชั่น
ร้อยละ 55.48

จัดทำและวางแผนงานเกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์และออฟไลน์

บจ.เมเจอร์ กันตนาบรอดแคสติ้ง
ร้อยละ 41.61

เผยแพร่ภาพผ่านสัญญาณดาวเทียมและจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์

บจ.เอ็มวีพี เอ็ม พิคเจอร์ส ฟิล์ม ดิสทริบิวชั่น (ลาว)
ร้อยละ 36.98

จัดจำหน่ายภาพยนตร์ในประเทศลาว

บจ.ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม
ร้อยละ 26.42

ผลิตภาพยนตร์ไทย

ในปี 2560 บริษัทยังคงตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ