จากการที่บริษัทฯ ขยายสาขาเพิ่มขึ้น รวมถึงมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้ผู้บริโภค จึงสามารถดึงดูดให้ลูกค้าทั่วประเทศเข้ามาใช้บริการในแต่ละปีประมาณ 30-35 ล้านคน ทำให้บริษัทย่อยภายใต้ชื่อ “บริษัท เมเจอร์ซีนีแอด จำกัด” จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสื่อโฆษณาทั้งในโรงภาพยนตร์และพื้นที่ทั้งหมดภายใน Cineplex ทั่วประเทศอย่างครบวงจร

85%

อัตรากำไรขั้นต้น

30-35 ล้าน

ลูกค้าแต่ละปี

ด้วยความสามารถในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากสินทรัพย์ที่ลงทุนไปแล้ว ทำให้ธุรกิจสื่อโฆษณาของบริษัทหรือที่เรียกกันว่า “cinemedia” มีอัตรากำไรมากกว่า 85%

ปัจจุบัน cinemedia ครอบคลุมสื่อโฆษณาหลากหลายนับตั้งแต่โฆษณาบนจอ ภาพยนตร์ (Screen Ads) โฆษณาบนจอวีดีโอ (VDO Wall) บริเวณโถงชั้นล่างในสาขา โฆษณาบนป้ายโฆษณาพลิกได้ 3 หน้า (Tri-vision) โฆษณาบนจอ Plasma โฆษณาบน Menu Board รวมถึงโฆษณาบนสื่อกลางแจ้ง (Billboard/Cut-out) และการโฆษณาในรูปแบบ 4 มิติ (4D Ads) เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สามารถทำได้เฉพาะในโรงภาพยนตร์เท่านั้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายแบบโต้ตอบสองทาง (Interactive media) และการทำโฆษณาสินค้าร่วมกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ (Cross Promotion) จากการที่ cinemedia เป็นอีกช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพหลากหลายและสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงส่งผลให้มีอัตราการเติบโตของรายได้ดีอย่างต่อเนื่องทุกปี